Categorie archief: Nieuws

Muziek in het park

Het concert dat op die prachtige zomerse middag plaatsvond op het grasveld van Berbice was een groot succes. Beide voorstellingen waren uitverkocht en de bezoekers hebben genoten van de sprankelende muziek, de lekkere hapjes en de bijzondere ambiance. Voor het tweede jaar werd dit kleine muziekfestijn georganiseerd door de Vrienden van Berbice. Het is een initiatief dat onze buitenplaats eer aan doet en zeker voor herhaling vatbaar is! Lees meer via roodborst en vlinders.

Zomer in de moestuin

Het zal de wandelaar niet ontgaan zijn dat sinds dit voorjaar langs de retranchement muur van Berbice veel veranderd is. In 2016 was een begin gemaakt met de aanleg van een historische moestuin langs de muur in een strook die werd afgesloten met een rij bessenstruiken. Gebaseerd op de maten die Pieter de la Court van der Voort geeft in zijn boek uit 1737, is de tuin nu uitgebreid met  vele “akkertjes”, zoals hij de bedden noemt. Het is een fleurig en kleurig geheel geworden.

Lees verder

Rozentea op Berbice, 24 juni

Op zaterdag 24 juni 2017 wordt voor de 6e keer de Rozentea op Berbice voor de ‘adoptie-ouders’ en ‘aspirant adoptie-ouders’ van de rozen op Berbice georganiseerd. Iedereen die één of meer rozen heeft geadopteerd of wil adopteren is van 14.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom om de rozen te komen bekijken en te genieten van de bijzondere sfeer van de buitenplaats Berbice. Op deze middag is het uiteraard ook mogelijk om nieuwe rozen te adopteren (€ 5 per rozenstruik) waarmee de rozentuin in stand kan worden gehouden en nieuwe rozen kunnen worden aangeschaft.

Lees verder

Dag van het Kasteel 5 juni 2017

Aan de 10e editie van deze dag nemen Kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland deel met een afwisselend programma in de zgn. Landgoederenzone, een groene oase in de zo drukke Randstad. Dit jaar is het thema “Maak kennis met de wereld rondom kasteel en buitenplaats” en op Berbice kunt u dat letterlijk invullen! Op 5 juni, Tweede Pinksterdag, zet Berbice de poort open van 10.00 tot 16.00, en bent u van harte welkom. Wij vertellen boeiende verhalen over het verleden en heden en u kunt uitrusten met koffie en taart bij onze zonnige oranjerie, uitkijkend over de prachtige rozentuin.

Lees verder

Johann David Zocher herdacht, 15 mei 2017

Op maandag 15 mei jl. was het precies 200 jaar geleden dat Johann David Zocher Sr. (1763-1817) is overleden en Berbice heeft als eerbetoon aan deze grondlegger van haar park daar aandacht aan geschonken. Zocher Sr. heeft het park van de buitenplaats Allermansgeest omgevormd in landschapsstijl. In het huidige park van Berbice zijn volgens het recent verschenen rapport nog veel typische Zocher Sr. kenmerken goed beleefbaar. Op maandagavond om half acht verzamelde zich een kleine groep mensen bij de oranjerie van Berbice.

Lees verder

Fietstocht, lezing en concert voor Vrienden

Via de pagina van de Vrienden van Berbice kunt u de 6e Nieuwsbrief lezen die dit voorjaar bericht over de fietstocht die georganiseerd wordt op 21 mei a.s. langs de buitenplaatsen Duivenvoorde, De Paauw in Wassenaar (beide van Zocher junior) en natuurlijk ons eigen Berbice van Zocher Sr. Als u mee wilt fietsen, meldt u zich dan via info@vriendenvanberbice.nl waarna u verdere details ontvangt. De fietstocht duurt van 13 uur tot ongeveer 16u30; kosten inclusief thee met taart bedragen € 9,50.
Op woensdagavond 7 juni in de oranjerie op Berbice organiseren de Vrienden van Berbice wederom de inspirerende lezing over Carel Begeer: Ondernemerschap en Kunst. Ook het midzomer concert op zondag 9 juli verdient een plaatsje in de agenda. Als u als lezer van de website nieuwsgierig bent geworden en wilt weten hoe u ook Vriend m/v van Berbice kunt worden, dan vind u hier verdere informatie.

Zuster Klivia

Eind jaren ’70, toen Nederland nog tv keek in zwart-wit, was zuster Klivia één van de hoofdpersonen in de serie Ja zuster, nee zuster geschreven door Annie M.G. Schmidt. Volgens de Wikipedia pagina was haar motto: “Doe wat je ‘t liefste doet, daar rust je het best van uit.” En wat doen vrijwilligers op Berbice het liefste? Iets met planten? Toen Hennes en Harrie eerder deze maand terugkeerden met een volle bus uit Heemstede, verkondigden ze vrolijk dat er prachtige Clivia’s bij zaten. In volle bloei!

Lees verder

Oranje Boven in de Oranjerie!

De oranjerie van Berbice stamt uit het einde van de 17e eeuw en is daarmee één van de oudste van Nederland. Dit rijksmonument zal in 2017 gerenoveerd worden. Net zoals in het hoofdhuis, heeft ook hier, om maar iets te noemen, de houtrot in de balkenkoppen toegeslagen. Na de restauratie zal de grote ruimte waar vroeger de kuipplanten overwinterden weer als “winterplaets” gaan fungeren voor de oranjeboompjes waar het gebouw ten slotte haar naam aan dankt. Een buitenplaats met een dergelijke mooie oude historische oranjerie kan natuurlijk niet zonder Citrus collectie. Op 20 april jl. zijn de eerste Citrusplanten teruggekeerd! Oranje Boven!

Lees verder

Dank aan Bomenfonds

“Kan het low-budget of moet het no-budget?” is een veel gestelde vraag, maar zonder subsidies en giften komt het werk op Berbice op een gegeven moment tot stilstand, hoe hardwerkend en creatief de vrijwilligers ook zijn! Daarom is het hartverwarmend dat in april een subsidie is toegezegd van een fonds op naam, een Bomenfonds, onder de paraplu van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hiermee kan een begin worden gemaakt met van het herstel van het park op basis van de eerste adviezen uit het Zocherproject, kunnen enkele fruitbomen worden toegevoegd aan de hoogstam boomgaard achter de oranjerie, en kan de leifruit collectie worden uitgebreid. Het zagen en monteren van de spalieren gaan we met onze vrijwilligers uitvoeren, maar we zullen t.z.t. de heer en mevrouw Popp hartelijk uitnodigen om ook zelf de spade in de grond te steken bij het planten van een jonge boom voor de toekomst van Berbice.

Berbice: een uniek Zocherpark

Op 7 april 2017 vond op de Pauw in Wassenaar de presentatie plaats van de resultaten van het project Kwaliteits Impuls Zocher ParkenVia de nieuwe website http://www.zocherparken.nl is het onderzoeksrapport te downloaden en een rijkdom aan informatie wordt voor u ontsloten over de drie generaties tuinarchitecten, hun ontwerpstijlen en de Zocherparken in Zuid-Holland. In het oeuvre van J.D. Zocher Sr neemt Berbice een unieke plaats in.

Lees verder