Auteursarchief: Liesbeth Kooper

Johann David Zocher herdacht, 15 mei 2017

Op maandag 15 mei jl. was het precies 200 jaar geleden dat Johann David Zocher Sr. (1763-1817) is overleden en Berbice heeft als eerbetoon aan deze grondlegger van haar park daar aandacht aan geschonken. Zocher Sr. heeft het park van de buitenplaats Allermansgeest omgevormd in landschapsstijl. In het huidige park van Berbice zijn volgens het recent verschenen rapport nog veel typische Zocher Sr. kenmerken goed beleefbaar. Op maandagavond om half acht verzamelde zich een kleine groep mensen bij de oranjerie van Berbice.

Lees verder

Fietstocht, lezing en concert voor Vrienden

Via de pagina van de Vrienden van Berbice kunt u de 6e Nieuwsbrief lezen die dit voorjaar bericht over de fietstocht die georganiseerd wordt op 21 mei a.s. langs de buitenplaatsen Duivenvoorde, De Paauw in Wassenaar (beide van Zocher junior) en natuurlijk ons eigen Berbice van Zocher Sr. Als u mee wilt fietsen, meldt u zich dan via info@vriendenvanberbice.nl waarna u verdere details ontvangt. De fietstocht duurt van 13 uur tot ongeveer 16u30; kosten inclusief thee met taart bedragen € 9,50.
Op woensdagavond 7 juni in de oranjerie op Berbice organiseren de Vrienden van Berbice wederom de inspirerende lezing over Carel Begeer: Ondernemerschap en Kunst. Ook het midzomer concert op zondag 9 juli verdient een plaatsje in de agenda. Als u als lezer van de website nieuwsgierig bent geworden en wilt weten hoe u ook Vriend m/v van Berbice kunt worden, dan vind u hier verdere informatie.

Zuster Klivia

Eind jaren ’70, toen Nederland nog tv keek in zwart-wit, was zuster Klivia één van de hoofdpersonen in de serie Ja zuster, nee zuster geschreven door Annie M.G. Schmidt. Volgens de Wikipedia pagina was haar motto: “Doe wat je ‘t liefste doet, daar rust je het best van uit.” En wat doen vrijwilligers op Berbice het liefste? Iets met planten? Toen Hennes en Harrie eerder deze maand terugkeerden met een volle bus uit Heemstede, verkondigden ze vrolijk dat er prachtige Clivia’s bij zaten. In volle bloei!

Lees verder

Oranje Boven in de Oranjerie!

De oranjerie van Berbice stamt uit het einde van de 17e eeuw en is daarmee één van de oudste van Nederland. Dit rijksmonument zal in 2017 gerenoveerd worden. Net zoals in het hoofdhuis, heeft ook hier, om maar iets te noemen, de houtrot in de balkenkoppen toegeslagen. Na de restauratie zal de grote ruimte waar vroeger de kuipplanten overwinterden weer als “winterplaets” gaan fungeren voor de oranjeboompjes waar het gebouw ten slotte haar naam aan dankt. Een buitenplaats met een dergelijke mooie oude historische oranjerie kan natuurlijk niet zonder Citrus collectie. Op 20 april jl. zijn de eerste Citrusplanten teruggekeerd! Oranje Boven!

Lees verder

Dank aan Bomenfonds

“Kan het low-budget of moet het no-budget?” is een veel gestelde vraag, maar zonder subsidies en giften komt het werk op Berbice op een gegeven moment tot stilstand, hoe hardwerkend en creatief de vrijwilligers ook zijn! Daarom is het hartverwarmend dat in april een subsidie is toegezegd van een fonds op naam, een Bomenfonds, onder de paraplu van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hiermee kan een begin worden gemaakt met van het herstel van het park op basis van de eerste adviezen uit het Zocherproject, kunnen enkele fruitbomen worden toegevoegd aan de hoogstam boomgaard achter de oranjerie, en kan de leifruit collectie worden uitgebreid. Het zagen en monteren van de spalieren gaan we met onze vrijwilligers uitvoeren, maar we zullen t.z.t. de heer en mevrouw Popp hartelijk uitnodigen om ook zelf de spade in de grond te steken bij het planten van een jonge boom voor de toekomst van Berbice.

Berbice: een uniek Zocherpark

Op 7 april 2017 vond op de Pauw in Wassenaar de presentatie plaats van de resultaten van het project Kwaliteits Impuls Zocher ParkenVia de nieuwe website http://www.zocherparken.nl is het onderzoeksrapport te downloaden en een rijkdom aan informatie wordt voor u ontsloten over de drie generaties tuinarchitecten, hun ontwerpstijlen en de Zocherparken in Zuid-Holland. In het oeuvre van J.D. Zocher Sr neemt Berbice een unieke plaats in.

Lees verder

Zocherpark Berbice in 2017

Berbice beschikt over een lommerrijk park. Hoge bomen met indrukwekkend dikke stammen en laag struikgewas, een afwisselende begroeiing langs kronkelige wandelpaden en waterpartijen versterkt de sfeer van een restje natuurlandschap. Het is echter niet wat het lijkt: dit park is aangelegd en speciaal ontworpen om op de natuur te lijken. Dat de befaamde tuinarchitect J.D. Zocher Sr. hier een grote rol in heeft gespeeld, werd ontdekt toen correspondentie hierover werd aangetroffen in een familie archief. In 1803 verleende Johan Pompe van Meerdervoort, burgemeester van Voorschoten en toenmalig eigenaar van Berbice, opdracht tot de werkzaamheden. Omdat het dit jaar op 15 mei 2017 exact 200 jaar geleden is dat Johann David Zocher Sr. overleed, is er alle reden om aandacht te besteden aan dit bijzondere Zocherpark.

Lees verder

Scherpe Scharen Brigade

Kunt u een vruchttwijg van een houttwijg onderscheiden en haalt u het waterlot er zo uit? Het klinkt misschien als Abracadabra, maar deze termen horen sinds een aantal jaren ook weer op Berbice thuis. De teelt van leifruitbomen is een oude complexe cultuurtechniek die door de tuinbazen en gespecialiseerde tuinmannen werd beoefend. Met het terugbrengen van het leifruit op onze buitenplaats, wordt ook die theoretische kennis weer op Berbice in de praktijk gebracht. Een aantal vrijwilligers vormt de Scherpe Scharen Brigade en zij leren van Hennes Claassen het oude ambacht van beredeneerd leifruit snoeien waarbij rust en geduld essentieel zijn.

Lees verder

Vrienden van Berbice 5e Nieuwsbrief

Ondanks de winterse kou is het de afgelopen maanden een drukte van belang geweest op buitenplaats Berbice. In het park en in het huis wordt hard gewerkt aan herstel, en van omvallende bomen tot instortende stoelen, alles komt zo successievelijk aan bod in deze nieuwsbrief. 

Daarnaast wordt al weer hard gewerkt aan een mooi programma van kleinschalige culturele activiteiten. Concertjes, Rozentea, een lezing en theatervoorstelling : er zijn voor dit jaar al de nodige plannen. Berbice  wil als één van de oudste Zocher parken aandacht besteden aan het feit dat J.D. Zocher sr. 200 jaar geleden (in mei 1817) is overleden. U kunt meer lezen over het herstel van het schilderij van Jan Poelaert, en in de 5e Nieuwsbrief  treft u ook de jaarkalender voor Vrienden aan.

Beweging in het bomenbestand

In het park en de tuinen wordt het hele jaar door hard gewerkt. In de komende week zal dat werk vooral zichtbaar zijn met betrekking tot het bomenbestand. Helaas is een aantal bomen aan het einde van hun levenscyclus gekomen of geveld door ziekte en deze moeten worden verwijderd. Later in dit jaar zullen veel jonge en gevarieerde bomen worden geplant. Dit past in de plannen voor het herstel van Berbice als één van de vroegste park ontwerpen van J.D. Zocher.

Vanaf maandag, 30 januari komt een hoveniersbedrijf een aantal zieke bomen omzagen. Er is uiteraard voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd en verleend door de Gemeente Voorschoten. Het betreft wat kleinere bomen op het terrein, esdoorns en kastanjes, die onzichtbaar zijn vanaf de weg. Maar ook de grote populier aan de Leidseweg vlakbij het St. Nicolaespad en een grote beuk langs het St. Nicolaespad moeten tot ons verdriet worden gekapt.

Lees verder