Auteursarchief: Liesbeth Kooper

Geen OMD 2021

I navolging van het beleid van OGLV sluiten wij ons aan bij de andere Voorschotense monumenten en zal de buitenplaats Berbice ook in 2021 helaas niet open zijn op Open Monumenten Dag.
Er zijn geen activiteiten, rondleidingen, catering etc. Het is echter altijd mogelijk om het park te bezoeken voor Beschermers, leden van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, open voor bezoek dagelijks van 9.00-18.00 uur. Neem de Beschermers-pas, uw wandelkaart, mee want u kunt hierop gecontroleerd worden.

Bericht van het Bestuur

Buitenplaats Berbice in Voorschoten en de voormalige Nederlandse kolonie Berbice, nu onderdeel van Guyana

Het zal niemand ontgaan zijn dat het slavernijverleden van Nederland de laatste tijd nadrukkelijk wordt belicht. Terecht, want het is een onderdeel van het Nederlands verleden, waar wij, mensen in deze tijd, met grote spijt op terug kijken. Onze buitenplaats in Voorschoten komt door zijn naam ‘Berbice’ daarbij ook aan de orde. Misschien heeft de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen, Berbice, door deze naam een extra reden om een open oog te hebben voor deze gevoelig liggende kwestie. Natuurlijk nemen wij als stichting afstand van dat slavernijverleden dat ook verbonden is aan de naam Berbice, en dat doen wij als stichting door onze ogen niet te sluiten voor dat verleden.

Lees verder

Zomer 2021: oud en veel nieuw

Na een koud en nat voorjaar is hier dan toch de zomer. Op Berbice is dit voorjaar veel gebeurd. De historische moestuin is opnieuw aangelegd en de eerste gewassen zijn al geoogst. De rozentuin komt weer in bloei met een geurend nieuw bed Hanzestad Rohstock rozen. Aan het eind van de oprijlaan spiegelt de nieuwe Zochervijver u tegemoet, en voor u als wandelaar zullen de nieuwe paden in het park binnenkort goed begaanbaar zijn.

Lees verder

Code rood! Of wit?

Toen op zondag 7 februari 2021 de sneeuw met landelijke code rood Berbice bereikte, trok Liesbeth erop uit om prachtige beelden vast te leggen. De modderpaden, paaltjes, oprijplaten van de machines -en alles wat verder nog wees op het ingrijpende werk voor de reconstructie van het Zocherpark- werden toegedekt met een witte deken die de buitenplaats omtoverde in een magisch en tijdloos geheel. Voor iedereen die in de winterweek die volgde niet zelf langs kon komen en voor hen die nog even willen nagenieten: op deze pagina een selectie van winterfoto’s van buitenplaats Berbice.
N.B. de planten hebben in de oranjerie van 1695 de winter van 2021 goed doorstaan!

Lees verder

Nestkasten voor vogels op Berbice

Vroeger was ‘de kanarie in de kolenmijn’ spreekwoordelijk: zodra die dood neerviel in een mijnschacht was dat voor de mijnwerkers het signaal dat ze een veilig heenkomen moesten zien te vinden: koolmonoxide!!  De boodschapper van het slechte nieuws tegenwoordig is de natuur: vogels en dieren sterven uit of nemen in schrikbarende aantallen af, zoals bijvoorbeeld onze eigen weidevogels met 70% in de afgelopen twintig jaar.  Er is dus alle reden om drastische maatregelen te nemen. Vooral voor overheden ligt hier een belangrijke taak, maar ook voor burgers: alle beetjes helpen immers.

Lees verder

Altijd wat met die bomen

Dit jaar staat in het teken van de voorbereidende werkzaamheden voor het herstel van het Zocherpark op Buitenplaats Berbice. Zoals in eerdere berichten aangegeven, gaat dat gepaard met baggeren en graven van waterwerken, en met het verwijderen van zieke bomen aan het einde van hun bestaan. Dit alles voordat begonnen kan worden met het planten van veel nieuw en gevarieerd groen!

Soms besluiten oude en zieke bomen dat ze hun eigen tijd van gaan kiezen. In een zomerstorm in augustus ging een grote boom vol in blad om, die ternauwernood het hoofdhuis miste. En deze week in november ging onverwachts een kale boom om, losgeraakt van zijn wortels, die rakelings langs het bordje “Herstel Zocherpark” in de voortuin belandde. De gemeente heeft de linde al snel verwijderd, dank daarvoor! Misschien groeit uit de kraag wel een nieuwe lindeboom…

 

 

Zomerstorm en wandelen

Na de lange hete periode was het zo verfrissend toen het eindelijk afkoelde in Voorschoten. Maar de zomerstorm in de laatste week van augustus maakte een spectaculair slachtoffer op Berbice. Uitgedroogde grond en de bomen volop in het blad: er moest iets mis gaan. Gelukkig heeft de buitenplaats een beschermengel.

Lees verder